Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 54

 

Вчитель інфо "Весела Абетка" — Для дітей України
Все для розвитку дитини
Сайт Сообщества cказкотерапевтов Українські традиції
счетчик посещений besucherzahler

Музичний керівник

 

 

 

Здібності дитини розвиваються в процесі активної музичної діяльності. Правильно організувати і направити її з раннього дитинства, враховуючи зміни вікових періодів – завдання педагогів.

Німецький композитор Карл Орф розробив систему музичного виховання дітей, засновану на розвитку дитячої творчості. Карл Орф, створюючи свою музично-педагогічну концепцію, адресував її, перш за все, педагогам, що працюють з дітьми у сфері музичного виховання. Під концепцією ми розуміємо систему поглядів на що-небудь, основну думку.

У п'ятитомному навчальному посібнику «Шульверк» (у перекладі російською мовою цю назву означає школа дії, школа творіння, тобто, націлює на активну дію, співпрацю) Карл Орф детально висловлює свою методику, яка стимулює дитяче колективне елементарне музикування. Музична імпровізація дітей є основним методом музичного виховання в посібнику «Шульверк».

Його система максимально наближена до можливостей і інтересів звичайної дитини. Невипадкова її назва – «Елементарне музикування», в якому слово «елементарне» має сенс «просте», «доступне кожному» (але не примітивне). Музикування тут розуміється як глибокий і органічний взаємозв'язок музики, руху і мови. Дитяча елементарна музика будь-якого народу генетично нероздільно пов'язана з мовою і рухом. Її Орф назвав «елементарною музикою» і зробив основою свого «Шульверка».

«Шульверк» – це антологія музики для дітей, вперше видана більше 40 років тому. Вона зібрана і відібрана Орфом для співу і танців з акомпанементом ансамблю орфовских інструментів. Кожна невелика п'єса з «Шульверка» є простою партитурою доступну у виконання навіть маленьким дітям. Орф дуже піклувався про якість матеріалу з яким діти стикнуться вперше, тому основу «Шульверка» склав південно-німецький фольклор. Інтерпретація фольклору – ось одна з основних ідей російського «Шульверка». Основним призначенням «Шульверка» є залучення всіх дітей до музики, незалежно від їх здібностей, розкріпачення індивідуально-творчих сил, розвиток природної музичності.

Створюючи «Шульверк» Орф замислював винайти музичну гру-імпровізацію, яка могла б підготувати дітей до подальшого музичного навчання і дати поштовх творчому мисленню на роки вперед.

Таким чином, система Карла Орфа побудована на синтезуванні різних видів діяльності (спів, рух, гра на музичних інструментах) за допомогою дитячого музичного музичення.

Принципи педагогічної концепції Карла Орфа

Інші, чим в авторитарній системі, взаємини дітей і педагога, пошук нових шляхів спілкування один з одним засобами музики і танцю – це теж ідеї «Шульверка». «Шульверк» Орфа не є підручником в традиційному сенсі. Його з повним правом можна назвати дидактичною концепцією, що декларує особливий, творчий підхід до навчання музики. У «Шульверку» Орф пропонує творити не тільки дитині, але і педагогові.

«Шульверк» надає вибір методики самому педагогові. Сьогодні в Росії працює велика кількість педагогів, що використовують принципи «Шульверка» Орфа.

Основні принципи педагогіки Карла Орфа:
креативность
вариативность
комунікативність.

Під принципами ми розуміємо основне, початкове положення якої-небудь теорії, учіння, світогляду, теоретичної програми.

Креатівность припускає творчий підхід до викладання музики дітям. Творить педагог, творить дитина. Малюкові пропонують скласти мелодію, придумати простий рух, підібрати риму. Для дітей це дуже важливо: «я – сам поет і композитор».

Варіатівность має на увазі різні варіанти, «варіації» при виконанні завдання, розучування пісні або танцю. Внесення нових, цікавих елементів дозволяє зацікавити дітей, позбавляє від нудного, одноманітного повторення.

Комунікативність – важлива якість, необхідне кожному в наш непростий час. На заняттях діти вчаться спілкуватися між собою, домовлятися.

Важливим моментом в педагогіці К. Орфа є з'єднання таких видів діяльності, як спів, рух, слухання з грою, заняттями в оркестрі. Як правило, всі ці види діяльності проходять одночасно, не заважаючи, а взаемодоповнуючи один одного.

Таким чином, принципи педагогічної концепції Карла Орфа сприяють вирішенню завдань музичного виховання, навчання і розвитку дітей, зокрема розвитку музичних і творчих здібностей на практиці, і допомагають педагогові творчо утілювати їх в роботі з дітьми.

Аналізуючи концепцію Карла Орфа, постійно приходимо до думки про геніальність педагогічної інтуїції цього музиканта. Він більше 50-ти років тому практично вирішив багато серйозних завдань музичного виховання, причому правильність вибраного ним шляху, психологічних і методичних підходів, знайшла своє блискуче підтвердження в найсучасніших дослідженнях по музичній психології, педагогіці, музикознавству.

Сучасне педагогічне прочитування цієї системи дозволяє побачити в ній глибоке коріння і зв'язки, а також можливість поєднувати кращі ідеї з іншими педагогічними концепціями. Це бачення, будучи покладеним, на фундамент досліджень Б. Теплова, Б. Асафьєва, Л. Виготського і інших, відкриває широкі перспективи для створення нового за формою і змістом музичного уроку. Модель цього заняття гнучка і варіативна в конкретному наповненні її практичним матеріалом, дозволяє з однаковою ефективністю вирішувати завдання як загального музичного виховання, так музичної освіти. Вона сполучає у взаємозв'язку і різних варіантах спів, рух, інтонаційно-мовні вправи, театралізацію, інструментальне музичення і веде до вищої педагогічної мети – формування творчого мислення взагалі і музичного зокрема.

Музично-педагогічна система «Шульверк» створена Карлом Орфом більш за півстоліття назад, отримало визнання і розповсюдженні в більш ніж 40 країнах світу.

Система елементарного виховання Орфа не педагогічна догма. Вона володіє необхідною гнучкістю, яка забезпечує їй дивовижну життєвість впродовж десятиліть. Сучасне прочитання цієї системи дозволяє побачити в ній глибоке коріння і зв'язки, а також поєднувати її ідеї з іншими педагогічними концепціями, кращими методиками вітчизняних і зарубіжних педагогів, що дає можливість оптимально і комплексно підходити до вирішення завдань музичного виховання, навчання, освіти. Впродовж багатьох років ми проводили адаптацію даної концепції розвитку музичних здібностей дітей в дошкільній установі. Проводячи заняття за методикою Карла Орфа, ми ставимо перед собою наступні завдання:
Поєднання креативного і імітаційних методів, які визначаються цілями кожного заняття.
Розвиток відчуття ритму, слуху, тактильних відчуттів.
Розвиток у дітей комунікативних навиків, уміння домовлятися, погоджувати свої дії.
Розвиток відчуття відповідальності, уміння узяти ініціативу на себе.
Прививання уміння слухати один одного і себе не тільки під час музикування.
Розвиток здатності радіти успіху іншого, допомагати іншому.
Розвиток музичності дітей, їх емоційного світу, сприйняття музики, створення слухацького досвіду.
Освоєння гри на ударних інструментах, інструментах дитячого оркестру.
Виконання пісень, роспівок, творів мелодій на основі заданого тексту.
Придбання навиків гри в ансамблі (музичення).

Головне завдання таких занять – допомогти дітям в естетичній грі увійти до світу музики, відчути і пережити її ємоційно, створити передумови до формування творчого мислення, сприяти практичному засвоєнню музичних знань.

У своїй роботі ми часто граємо з дітьми на дитячих музичних інструментах. Інтерес дітей до орфовским інструментів невичерпний. Вони хочуть грати на них завжди. Діти люблять слухати тембри різних інструментів. Гра в оркестрі розвиває слух, відчуття ритму, уміння грати в ансамблі. Гра в ансамблі з диригентом учить малюків бути уважними, терплячими, учить пошані один до одного.

Особливе, дуже важливу увагу в концепції Орфа ми приділяємо музикуванню з акомпанементом «звучних жестів» (термін Р. Кєєтман). Звучні жести – це гра звуками свого тіла: бавовна, шльопання по стегнах, грудях, притупування ногами, клацання пальцями. Спів і танці з акомпанементом звучних жестів дозволяють організувати елементарне музикування в будь-яких умовах, за відсутності інших інструментів. Звучні жести є не просто носіями певних тембрів – їх використання вносить рух в освоєння дітьми ритму. Цей підхід є важливим методичним моментом, оскільки ритм усвідомлюється і освоюється тільки в русі. Виховання відчуття ритму, і тембрового слуху, розвиток координації, реакції з використанням звучних жестів мають дуже високою ефективністю.

Шумові ударні інструменти можна використовувати дуже широко і різноманітно, особливо в роботі з маленькими дітьми. Наприклад, от як ми озвучуємо казку «Теремок». Ми починаємо розповідати дітям казку. Пропонуємо дітям підібрати для кожного персонажа інструмент. Робимо список персонажів, що діють, наприклад: теремок – ложки, стукіт в двері – дерев'яна коробочка або два кубики, мишка – трикутник, жаба – бубон, зайчик – ксилофон, вільна спонтанна гра. Вовк – рубель, ведмідь – барабан, «теремок розвалився» – тутти (знак гри всіх інструментів). Озвучену таким чином казку інсценуємо, варіантів обігравання казки декілька.

Голоси дітей також використовуються подібно до інструментальних тембрів для створення різних звукових ефектів: гри голосовим апаратом (глиссандування, шипіння, кректання, цокання мовою), вигуки, ігри з фонемами, фонемними складами (цинци-бринци, ділі-дон), величезний арсенал звукових засобів з перших же занять утворює активний інструментальний словник дитини. Ці звуки легко використовуються дітьми в озвучуванні казок, віршів і як акомпанемент до рухів. Використання музичних інструментів по Карлу Орфу збагачує тембровий і ритмічний слух дітей.

Оркестр дитячих музичних інструментів постійно поповнюється нами за допомогою дітей, педагогів і батьків. У нас є саморобні шумові бубонці, зроблені з риболовецьких дзвіночків, дерев'яні палички від дитячих прапорців; коробочки, в які насипана різна крупа (рис, пшоно, горох і тому подібне). Шумовий оркестр – це гра, де є місце для фантазії, можливі різні варіанти оркестровки.

Саме активне спілкування з музикою є найголовнішим сенсом і підсумком заняття. Ми співаємо, граємо, рухаємося, придумуємо, змінюємо, слухаємо свого виконання і виконання інших.

У своїй роботі ми прагнемо, перш за все, розвивати у дітей любов до музики, бажання нею займатися. І ще один вислів хочеться привести: «Музика – необхідний душевний атрибут людського існування» – так говорив Арістотель.

Робота по розвитку музичних здібностей дітей молодшого дошкільного віку була ефективною оскільки:
Систематично при організації музичної діяльності застосовувалися принципи педагогічної концепції Карла Орфа;
Здійснювався творчий підхід до організації розвиваючого середовища з музичного виховання;
Проходило навчання вихователів використанню в повсякденному житті дитячого саду методики Карла Орфа.

У своїй роботі ми адаптували педагогічну систему Карла Орфа з урахуванням сучасних підходів до музичного виховання, навчання і розвитку дітей молодшого дошкільного віку.

Результати проведеної дослідно-експериментальної роботи підтвердили висунуту гіпотезу досліджень. Матеріали кваліфікаційної роботи можуть знайти застосування як методичні вказівки по організації роботи з музичного виховання дітей молодшого дошкільного віку.

Основним призначенням занять за системою Карла Орфа є залучення всіх дітей до музики незалежно від їх здібностей, розкутості індивідуально-творчих сил, розвиток природної музичності.