Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 54

 

Вчитель інфо "Весела Абетка" — Для дітей України
Все для розвитку дитини
Сайт Сообщества cказкотерапевтов Українські традиції
счетчик посещений besucherzahler

Педагогічна скринька

Вимоги до добору комплексів вправ ранкової гімнастики для дошкільників

Добираючи комплекси вправ для ранкової гімнастики, слід урахувати фізіологічні можливості та стан здоров’я дітей, їх загальну фізичну підготовленість, індивідуальні біологічні ритми організму.

Вправи мають бути простими та доступними для дітей, відповідати будові та функціям їхнього рухового апарату, не вимагати великих затрат нервової та м’язової енергії. Доцільними будуть біг, ходьба, стрибки.

Важливо

Щоденне виконання ранкової гімнастики позитивно впливає на дітей, зокрема:

 • зміцнює імунітет та здоров’я загалом;
 • поліпшує фізичний розвиток;
 • мобілізує й організовує;
 • сприяє формуванню необхідних гігієнічних навичок;
 • привчає до регулярних занять фізичною культурою;
 • сприяє вихованню моральних та вольових якостей

При складанні комплексів загальнорозвивальних вправ для ранкової гімнастики слід реалізовувати принцип всебічного впливу цих рухів на вдосконалення функцій організму та поліпшення фізичного розвитку дітей. Тому ранкова гімнастика має включати різноманітні за видами рухів вправи, що охоплюють різні групи великих м’язів (плечового пояса, спини, живота, ніг). Рухи для зміцнення дрібних м’язів (кисті рук, ніг) не варто виконувати окремо, адже фізіологічний ефект від їх виконання є незначним.

Спочатку слід спланувати вправи, що сприяють зміцненню м’язів плечового пояса, рук та спини, розширенню грудної клітки, випрямленню хребта та формуванню правильної постави. Потім необхідно додати вправи, виконання яких зміцнює м’язи тулуба та ніг.

Для вихованців молодших груп доцільно пропонувати вправи на імітацію рухів тварин, птахів, машин. Імітаційні вправи зацікавлюють дітей і викликають у них емоційне піднесення.

Для урізноманітнення ранкової гімнастики корисно впроваджувати, починаючи з молодших груп, вправи з предметами: брязкальцями, прапорцями, кубиками, м’ячами тощо, які сприяють правильному й цілеспрямованому виконанню рухів, а також підвищують інтерес до фізичної культури.

Кількість загальнорозвивальних вправ, їх дозування, тривалість ранкової гімнастики у дітей різних вікових груп подано в таблиці.

Ранкова гімнастика має бути систематичною й виконуватися у вигляді гри. Протягом навчального року комплекси вправ періодично повторюються зі збільшенням навантаження за рахунок інтенсивності виконання та урізноманітнення вправ. У перший-другий тиждень місяця ранкову гімнастику проводять без предметів, у третій-четвертий тиждень — діти виконують вправи з використанням предметів.

Також корисно під час ранкової гімнастики використовувати такі оздоровчі технології терапевтичного спрямування, як казкотерапія, сміхотерапія, музична терапія, кольоротерапія тощо. Вони не потребують великих приміщень, спеціального обладнання і можуть проводитися з дітьми як молодшого, так і старшого дошкільного віку.

До відома

Однією з інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку є видове урізноманітнення ранкової гімнастики. У комплекси вправ доцільно включати елементи таких різновидів гімнастики, як:

 • дихальна — виконання спеціальних вправ для розвитку дихальної мускулатури;
 • звукова — проголошення різних звуків та звукосполучень певним способом;
 • художня — виконання гімнастичних вправ з предметами під музичний супровід;
 • пальчикова — застосування вправ, ігор для розвитку дрібної моторики;
 • імунна — тренування, спрямоване на зміцнення імунітету;
 • психогімнастика — виконання вправ, етюдів, пантомім тощо для набуття досвіду емоційних переживань і формування навичок спілкування

Під час ранкової гімнастики, та й за будь-якої рухової активності, особливо уважно слід стежити за правильністю дихання дитини. Дотримання правильних частоти і глибини дихання за фізичного навантаження запобігає втомі та позитивно впливає на кору великих півкуль мозку, вегетативних центрів підкірки, ендокринну, імунну, дихальну, серцево-судинну, травну, сечостатеву системи організму дитини.

Також дуже важливо стежити за правильністю виконання вправ та поставою дитини під час ранкової гімнастики.

Для зміцнення фізичного здоров’я дітей і формування гарної постави, створення позитивних емоцій і оптимістичного настрою у ранковій гімнастиці можна використати елементи масажу і самомасажу.

До відома

У дошкільному навчальному закладі застосовують такі види лікувально-профілактичного масажу:

 • масаж стопи — катання ступнею в положенні стоячи або сидячи маленьких м’ячів з нерівною поверхнею, кульок чи інших предметів;
 • точковий — масажування біологічно активних точок;
 • «пляшковий» — масажування за допомогою пляшок різного розміру;
 • щітковий — масажування із застосуванням спеціальних щіток;
 • масаж за допомогою махрової рукавички;
 • «горіховий масаж» — активізація енергетичних точок за допомогою волоського горіха тощо

Усі види масажу та самомасажу можна проводити як у дошкільному навчальному закладі, так і вдома.

 

Проведення ранкової гімнастики в дошкільному навчальному закладі

Одним із основних завдань дошкільної освіти, регламентованих Законом України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, є збереження та зміцнення фізичного й духовного здоров’я дитини. Тому до режиму дня дітей дошкільного віку обов’язково входять фізкультурно-оздоровчі заходи, що сприяють зміцненню здоров’я та підвищенню розумової працездатності дітей. Одним з важливих компонентів рухового режиму в дошкільному навчальному закладі є ранкова гімнастика.

Систематичне проведення ранкової гімнастики позитивно впливає на організм дитини і має високий оздоровчий ефект, зокрема:

 • готує організм до навантаження протягом дня;
 • збуджує нервову систему та кору головного мозку після сну;
 • підвищує реактивність усієї центральної нервової системи;
 • активізує діяльність внутрішніх органів і систем, а саме:
  • поглиблює дихання;
  • підсилює кровообіг;
  • поліпшує обмін речовин;
  • підвищує емоційний і життєвий тонус дитини;
  • сприяє формуванню правильної постави;
  • дає змогу розвивати увагу тощо.

Імпульси, що надходять до головного мозку дитини під час ранкової гімнастики від усіх рецепторів — зорового, слухового, опорно-рухового, шкірного — поліпшують стан організму в цілому.

У дітей після кожного заняття зникає сонливість, виникає відчуття бадьорості, істотно підвищується працездатність та настрій.

Окрім оздоровчого значення, ранкова гімнастика має ще й виховне. Систематичне її проведення формує у дітей звичку щодня робити фізичні вправи, організовано починати свій день, узгоджено діяти в колективі, бути цілеспрямованим, уважним, витриманим. Варто зауважити, що щоденне виконання певних комплексів фізичних вправ сприяє:

 • удосконаленню рухових здібностей дітей;
 • розвитку таких фізичний якостей, як сила, спритність, гнучкість;
 • поліпшенню роботи координаційних механізмів;
 • набуттю знань з фізичної культури.

Ранковою гімнастикою в дошкільних навчальних закладах діти починають займатися з дворічного віку. У дошкільних навчальних закладах загального типу її проводять щоденно перед сніданком за затвердженим керівником дошкільного закладу графіком.

Ранкова гімнастика є невід’ємним організаційним моментом у режимі дня дітей і важливою складовою фізкультурно-оздоровчої роботи з ними. Головне — правильно підібрати комплекси фізичних вправ для дітей певної вікової групи і проводити ранкову гімнастику систематично у відповідній гігієнічній обстановці.

Під час розроблення комплексу вправ для ранкової гімнастики слід урахувати індивідуальні особливості організму кожної дитини.

Якщо дитина перенесла якусь хворобу (інфекційного характеру, респіраторну тощо), їй можуть бути протипоказані фізичні вправи. У такому разі питання про те, чи можна дитині займатися ранковою гімнастикою і які вправи їй не слід виконувати, потрібно погоджувати з лікарем.

Звичайно наявність і характер того чи того захворювання не вказує на необхідність відмовитися від ранкової гімнастики, а вимагає внесення коректив у комплекс вправ, їх дозування і тривалість виконання.

Урізноманітнити ранкову гімнастику можна за допомогою введення елементів різних видів гімнастики, масажу і самомасажу. Це дає змогу сформувати у дітей емоційно-ціннісне ставлення до себе, уміння та навички оздоровлення й відновлення власного організму. До того ж так дошкільники закріплюють знання про власний організм та здоровий спосіб життя.

 

Умови проведення ранкової гімнастики у дошкільному навчальному закладі

У дошкільному навчальному закладі за умовами проведення ранкової гімнастики стежить медична сестра, яка контролює:

 • температуру повітря;
 • режим провітрювання;
 • санітарно-гігієнічний стан приміщення, де проводять ранкову гімнастику;
 • одяг та взуття дітей, вихователя, інструктора з фізичної культури, музичного керівника.

Окрім того, медична сестра спільно з вихователем-методистом здійснює контроль за фізичним навантаженням під час виконання комплексів вправ дітьми та дотриманням індивідуального підходу до дітей, які мають ослаблене здоров’я і потребують певних обмежень у виконанні динамічних вправ.

Основною вимогою до ранкової гімнастики в літній період є проведення її на свіжому повітрі — на майданчику, захищеному від вітру. У зимовий період — у добре провітреному приміщенні (фізкультурній, музичній залах, групових кімнатах) за температури повітря не вище ніж + 17…18 °С.

Дуже важливо створити гігієнічні умови в приміщенні та на майданчику, подбати про відповідний одяг і взуття дітей, підготувати фізкультурне приладдя. Для того щоб підвищити опірність організму дітей до несприятливих кліматичних умов, їхній одяг під час виконання вправ має бути легким.

Особливо корисно для здоров’я дітей поєднувати ранкову гімнастику з повітряними ваннами та водними процедурами. Систематичне обтирання після гімнастики або душ з поступовим зниженням температури води, починаючи з +30…+32 °С до +20…+23 °С, сприятиме загартовуванню дитячого організму і матиме гігієнічне значення.

Важливо

Одразу після денного сну для дошкільників проводять гімнастику пробудження, яка допомагає позбутися сонного стану, підсилити діяльність усіх органів і систем та збадьорити дитину

Музичний супровід на ранковій гімнастиці бажаний і корисний. Він допомагає дітям одночасно починати і своєчасно закінчувати вправи, визначаючи темп виконання окремих рухів, викликає позитивні емоції і створює бадьорий настрій. Тому необхідно забезпечити встановлення музичної апаратури не лише у приміщеннях, а й на спортивному майданчику дошкільного навчального закладу.

 

 

 

Ранковий прийом дітей до дошкільного закладу

Кожна дитина спілкується з кимось поза дошкільним закладом, десь буває, а отже, легко може стати переносником вірусного чи іншого інфекційного захворювання. Часто батьки приводять до дошкільного закладу «майже здорову» дитину, яка тільки чхає чи кашляє, однак загалом почувається добре. Детальний ранковий огляд кожної дитини має на меті запобігти присутності такої дитини у колективі, адже медичні працівники добре знають — саме з таких чхання та кашлю зазвичай починається епідемія гострих респіраторних захворювань.

Відповідно до пункту 102 Санітарних правил влаштування та утримання дошкільних установ (дитячих ясел, дитячих садків, дитячих садків-ясел) СанПіН 3231-85, затверджених Головним санітарним лікарем СРСР від 20.03.1985 (далі — Санітарні правила), ранковий прийом дитини до дошкільного навчального закладу щодня повинен проводити вихователь групи. Він має опитати батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров’я дитини.

До відома

За сприятливих погодних умов ранковий прийом дітей проводять на вулиці, за несприятливих — у приймальних при групових кімнатах, однак не в них самих

Уранці працівник дошкільного закладу, який проводить прийом, звертає увагу на чистоту тіла, волосся, білизни кожної дитини, проводить за потреби індивідуальні бесіди з батьками, надаючи їм поради щодо ранкового туалету дитини, який проводиться вдома перед приходом до дошкільного закладу. Батьки зобов’язані приводити дитину до дошкільного закладу чистою, охайно одягненою, одяг має бути пошитим з натуральних тканин, відповідати погоді та сезону. Пунктом 102 Санітарних правил визначено, що при ранковому прийомі оглядають зів та шкіру дитини. Усім дітям ясельного віку, вихованцям груп з цілодобовим перебуванням і дітям карантинних груп проводяться термометрія та огляд зіва.

Увага

Якщо під час ранкового огляду виявили, що дитина має ознаки захворювання, то її у дошкільний навчальний заклад не приймають

Під час ранкового прийому важливо сприяти включенню дитини до розпорядку дошкільного закладу. Зазвичай вихователь організовує різні форми роботи з дітьми. Зокрема, це можуть бути:

 • бесіди на різні теми;
 • рухливі ігри (малої та середньої рухливості);
 • дидактичні ігри;
 • спостереження;
 • ігри в ігрових осередках;
 • робота у куточку природи;
 • самостійна художня діяльність;
 • самостійна рухова діяльність;
 • пізнавально-дослідна діяльність;
 • ранкова гімнастика.

Відповідно до вимог пункту 6 Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826, молодші медичні спеціалісти, що працюють у дошкільному навчальному закладі, зобов’язані щодня оглядати дітей, які відвідують цей заклад. Таку норму для медичних сестер дошкільних закладів встановлює і Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 № 432/496. Так, згідно з підпунктом 5.2 цього Положення медична сестра повинна здійснювати щоденні огляди дітей задля виявлення у них ознак захворювань. Вихованцям груп цілодобового перебування і дітям карантинних груп під час цих оглядів слід вимірювати температуру. Термометри після цього обов’язкового потрібно дезінфікувати. Для огляду зову використовують шпателі, що регулярно дезінфікують — миють і кип’ятять.

Увага

До використання чисті шпателі і термометри зберігають у чистому сухому промаркованому посуді («чисті термометри», «чисті шпателі»). Після використання їх збирають у посуд з маркуванням «для дезінфекції термометрів», «для обробки шпателів»

 

Прийому дітей до дошкільного закладу після відсутності через хворобу

ПРОБЛЕМА

Які документи повинні надати батьки до дошкільного закладу, якщо їхня дитина не відвідувала дошкільний навчальний заклад два тижні у зв’язку з хворобою?

РІШЕННЯ

Згідно з пунктом 103 Санітарних правил влаштування та утримання дошкільних установ (дитячих ясел, дитячих садків, дитячих садків-ясел) СанПіН 3231-85, затверджених Головним санітарним лікарем СРСР від 20.03.1985, після перенесеного захворювання дітей приймають до дошкільного навчального закладу тільки за наявності довідки дільничного лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, тривалості захворювання, проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також рекомендацій щодо індивідуального режиму дитини на перші 10–14 днів після хвороби.

Відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985, дітей, які не відвідували дошкільний навчальний заклад понад три дні, приймають до дошкільного навчального закладу тільки з довідкою від лікаря.

 

Кількість загальнорозвивальних вправ ранкової гімнастики у дітей різних вікових груп, їх дозування та тривалість

Група

Кількість вправ

Кількість повторень вправи

Тривалість бігу, с

Кількість стрибків, разів

Тривалість ранкової гімнастики, хв.

середній темп

повільний темп, не довше ніж

Перша молодша

3–4

4–5

5–20

50

8–10

4–5

Друга молодша

4–5

5–6

20–25

60

12

5–6

Середня

5–6

6–8

25–30

90

16

6–8

Старша

6–7

8–10

300–35

180

20

8–10

 


1
2
3